نظر شخصی من دربارۀ وردپرس

انعطاف؛ بهترین واژه برای توصیف وردپرس همینه. راستش اوایل که این سرویس مدیریت محتوای رایگان رو مورد استفاده قرار دادم، خیلی از اون سر در نمی آوردم. پیشخوان؟ برون ریزی؟ این ها دیگه چه کلماتیه که توی وردپرس فارسی به کار رفته!

به خواندن ادامه دهید